google-site-verification: google57a1758a5787099e.html

สวนประดิษฐ์

สวนลักษณะนี้เหมาะกับสถานที่ที่มีเนื้อที่มากประกอบอาคารเช่น ปราสาท พระราชวัง วัด สถานที่ทำการ หรืออาจไม่มี อาคาร เป็นลักษณะเปิดโล่ง เช่น สวนสาธารณะ จัตุรัสกลางเมืองก็ได้ สวนประเภทนี้จะคำนึงถึงแบบแปลนเป็นสำคัญ การจัดวางแปลน จะจัดวางเป็น ลักษณะสมดุล (Symmetry) หรือสองข้างเท่ากัน นิยมออกแบบ ให้มีไม้ดอกสีฉูดฉาดสดใส ตัดกับสนามหญ้าสีเขียว ที่ตัดแต่งเรียบร้อย สวยงาม ต้นไม้ก็มักจะตัดแต่งเรียบร้อยสวยงาม ต้นไม้ก็มักจะตัดแต่งเป็นรูปทรงเรขาคณิต ต้อง ดูแล ตัดแต่งต้นไม้ และสนามหญ้า ให้อยู่ในรูปฟอร์มเรียบร้อยเสมอ โดยยึดถือรูปแบบแปลนที่ออกไว้เป็นสำคัญ

ไม่นิยมปล่อยต้นไม้ ให้เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติเพราะอาจจะทำลายแบบแปลนที่กำหนดไว้ ทำให้ผิดวัตถุประสงค์ในการจัด ในสวน นักออกแบบสวน อาจแบ่งเนื้อที่เป็นอย่างอื่นได้อีก แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่และความต้องการใช้สอย เช่น มีทางเดิน บ่อน้ำ น้ำพุ ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง กระถางสวย ๆ และรูปปั้น ถ้าเนื้อที่กว้างขวางมาก อาจมีถนนรถแล่นผ่านไปได้เหล่านี้เป็นต้น คุณสมบัติและหน้าที่ของ สวนลักษณะนี้ ก็คือ สร้างความโอ่อ่าสง่างาม ให้กับอาคาร และสถานที่ เป็นที่นิยมกันมากใน ประเทศแถบยุโรป ซึ่งนับเป็นแม่แบบของ สวนลักษณะ Formal Style

เป็นสวนที่ออกแบบโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงกลม พรรณไม้ ส่วนใหญ่ถูกตัดแต่งใน สวนแบบประดิษฐ์ การออกแบบ จะมีแกนกลาง เพี่อความสมดุลของสวนทั้งสองข้าง และมีจุดเด่นถึงดูดสายตา สวนประดิษฐ์ มักใช้กับ พื้นที่ขนาดใหญ่ หรือ สถานที่ราชการ เพี่อสร้างความหรูหราและสง่างามของสถานที่

1.) ทัศนียภาพของสวนประดิษฐ์-เน้นหลังบ้านเขียวสดสวยด้วยไม้เลื้อยริมผนัง แลสร้างจุดเด่นของสวนด้วยรูปปั้นสีขาว 
ภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในพื้นที่หลังบ้าน และเป็นบริเวณรับแสงตลอดวัน เนื้อที่กว้าง 2.2 เมตร ลึก 3 เมตร จัดลักษณะให้มีรูปปั้นแบบยุโรปสีขาว ลดความกระด้างของผนังรั้วด้วยต้นไม้ และสามารถตั้งชุดนั่งเล่นในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม

Visitors: 123,450